عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد اجتماعی :

در بعد اجتماعی، مدل پیشنهادی، مولفه های اعتماد، روابط متقابل، مشارکت، آگاهی عمومی، اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی مطرح می گردند.

2-2-14-3-اعتماد :

اعتماد عبارت از تمایل به خطرپذیری در بطن اجتماع، براساس حس اعتماد به دیگران؛ دیگران براساس انتظار ما پاسخ داده و به روش های حمایتی دو جانبه اقدام خواهند نمود و لااقل این که قصد آزاردهی ندارند (اواکاکس [1]، 1998). اعتماد یک پدیده حساس و شکننده می باشد و به وجود آمدن آن وقت زیادی می برد. بایستی دانست که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد می گردد. اعتماد دارای ابعاد زیر می باشد :

1- صداقت : درستی، پاکی؛

2- شایستگی : داشتن مهارت و دانش در زمینه فنی و روابط انسانی؛

3-ثبات قابلیت اعتماد : توان پیش بینی و قضاوت خوب هنگام رویارویی با اوضاع و احوال و شرایط متفاوت؛

4- وفاداری : حفظ آبرو و حیثیت؛

5- روراستی : تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزادانه.

مزیت عمده اعتماد بین افراد، تسهیم اطلاعات و همکاری می باشد. وقتی افراد اعتماد داشته باشند که به عقاید آنان تکریم گذاشته می گردد، آن ها تمایل بیشتری برای ارائه عقاید خلاق، اهداف و عقاید فردی دارند. چنین محیطی عقاید خلاق را در سازمان به وجود می آورد و تعارضات را در جایگاه برد-برد حل می نماید. «وارن بنیس» می گوید : «اعتماد چالش مدیران امروز و فردا می باشد» (Leona, 2000) .

2-2-14-5-روابط متقابل :

مقصود از روابط متقابل، ارتباطات میان دو شخص یا دو گروه می باشد که می تواند صورت های گوناگونی زیرا همکاری، مبادله، وصلت و دوستی به خود بگیرد. همچنین روابط متقابل می تواند در ارتباطات خانوادگی، همسایگی و ارتباطات متقابل در محیط کار را نیز شامل گردد. توسعه ارتباطات غیر رسمی باعث افزایش اعتماد متقابل می گردد که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوت های ناشی از مقام می گردد (مورهد، گریفین، 1383).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-14-6-مشارکت :

مقصود از مشارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در جایگاه های گروهی می باشد که آنان را برمی انگیزد تا برای دست یابی به اهداف گروهی همدیگر را یاری نمایند و در مسئولیت کار شریک شوند (علوی، 1379).

معمولاً زمینه های مشارکت به صورت زیر تقسیم بندی می گردد :

1-مشارکت در تصمیماتی که در زمینه های فنی اتخاذ می گردد؛

2-مشارکت در زمینه های امور کارکنان، این نوع مشارکت در قانون شورای اسلامی کار به گونه نسبتاً            گسترده ای پیش بینی شده می باشد؛

3-مشارکت در تصمیم گیری های مالی نظیر سرمایه گذاری، توزیع درآمد، تسهیم منافع و غیره؛

4-مشارکت در تصمیم هایی که در زمینه های عمومی اتخاذ می گردد مانند تغییر ساختار واحد صنعتی، تغییر محل کارخانه، متوقف کردن یا گسترش واحد و نظیر این ها (میرسپاسی، 1383).

پس آن چیز که که مهم می باشد همکاری متعهدانه مردم با دولت به ویژه در قالب نهادهای مدنی و گروه های غیردولتی می باشد. «فوکویاما» مشارکت اجتماعی را آغاز در شرکت در انتخابات اختصار کرده بود اما پس از آن شرکت در ورزش های گروهی را نیز مورد توجه قرار داد (فوکویاما، 1999).

[1] EVA COX

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد