عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد ساختاری

اصولاً بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به توانایی افراد برای ایجاد ارتباط با سایرین در یک سازمان تصریح دارد. این روابط به گفته نهاپیت و گوشال، شامل کانا ل های ارتباطی می باشند که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز              می باشند. چنین جریان اطلاعات باعث ایجاد مزیت رقابتی به واسطه ارتقای توانایی سازمان برای جذب و تلفیق دانش می گردد(لینا و همکاران، 2006 ، ص 354 ).

بعد ارتباطی

بعد ارتباطی به توصیف نوع و روابط شخصی میپردازد که افراد با یکدیگر در یک سری از تعاملات دارند. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از: اعتماد، هنجارها، تعهدات و انتظارات و هویت می باشد (لینا و همکاران، 2006 )

بعد شناختی

جنبه شناختی سرمایه اجتماعی به این حقیقت تصریح دارد که افراد با یکد یگر به عنوان قسمتی از مجموعه در تعامل هستند، آنها به صورت عالی می توانند اهداف خود را تنظیم کرده و یک دیدگاه مشترک به سازمان داشته باشند (لینا و همکاران، 2006 ، ص 354) بر طبق پژوهش نهابیت و گوشال ( 1998 ) اعضای یک شبکه بایستی دارای منافع مشترک بوده و یا فهم مشترکی از موضوعاتی داشته باشند که سازمان با آنها دست به گریبان می باشد .

مهم ترین شاخصه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک می باشد. (نهاپیت و همکاران، 1998، لسر و همکاران، 2001)

2-2- 14-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی :

سرمایه اجتماعی چگونه اندازه گیری می گردد ؟ روش های مبتکرانه ای برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجو دارد. با این حال اندازه گیری سرمایه اجتماعی هست. با این حال اندازه گیری واقعی آن به علت های مختلف امکان پذیر نیست. اول این که، جامع ترین تعریف سرمایه اجتماعی، تعریفی چند بعدی می باشد که چند واحد تحلیل را شامل می گردد، دوم آنکه برای اندازه گیری مشخصات مفاهیم غیر ملموس مانند جامعه، شبکه و ارگان های اجتماعی معضلات زیادی هست و سومین دلیل این می باشد که روش های علمی اندکی برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی هست که در درازمدت از آن بهره گیری می گردد و این باعث شده محققین معاصر مجبور شوند به شاخص هایی نزدیک به آن چیز که واقعیت می باشد را در نظر بگیرند؛ مثل اعتماد به دولت، تمایل به رای دادن، نرخ رشد شرکت مردم در انتخابات، عضویت در نهادهای مدنی، ساعت هایی که مردم فعالیت های داوطلبانه کرده اند و …. با این تفاصیل ابراز جدید اندازه گیری در حال حاضر در حال آزمون می باشد و امید می باشد که شاخص های دقیق تر و سیستم های قابل اعتمادی به وجود بیاید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس اگرچه اندازه گیری سرمایه اجتماعی سخت می باشد اما غیر ممکن نیست. اما برای رابرت پاتنام شاخص هایی را برای سنجش اندازه گیری سرمایه اجتماعی ارائه داده می باشد که بدین ترتیب می باشد :

  • مشارکت عمومی مشابه رای گیری؛
  • اجتماعی شدن غیر رسمی (دیدو بازدیدهای دوستانه)؛
  • اعتماد بین اشخاص .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه تاثیر بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد
  • مطالعه تاثیر بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد

1-4-3-سوال اصلی پژوهش:

آیا مولفه های سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

1-4-4-سوالات فرعی پژوهش :

  • آیا بعد ساختاری بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد؟
  • آیا بعد ارتباطی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟
  • آیا بعد شناختی بر کیفیت خدمات آموزشی موسسات آموزش عالی مشهد تاثیر دارد ؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس  با فرمت ورد