عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 تعریف مفاهیم، واژه­ها اختصاصی و متغیرهای پژوهش

مدیریت هزینه[1]: مدیریت هزینه به عنوان راهکاری برای شناخت تغییرات در شیوه های تولید و فروش و آثار آن بر ساختار هزینه ها و فراهم کردن اطلاعات مرتبط با هزینه ها می باشد(پاک­مرام و همکاران، 1389).

سیستم مدیریت هزینه[2]: شامل مجموعه ای از روش هایی می باشد که جهت برنامه ریزی و کنترل فعالیت های هزینه زای یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن سازمان تدوین شده می باشد . این سیستم نوعی سیستم برنامه ریز ی و کنترل می باشد که به مطالعه بهینه سازی عملیات می پردازد( شباهنگ، 1381).

عملکرد مالی: عملکرد مالی، اظهار کننده­ی مقدار مازاد بازده­ی می باشد که شرکت توانسته نسبت به بازده بدون ریسک کسب کنند ( شارپ[3]، 1996).

انعطاف­پذیری: انعطاف پذیری بر قابلیت شرکت برای بدست آوردن سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره برداری کند، تصریح دارد(احمدپور، 1386).

قابلیت سودآوری: یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه­های ممکن تامین مالی در شرکت­ها بایستی مورد توجه قرار گیرد، در نظر داشتن اثرات اهرم مالی، بر بازده حقوق صاحبان سهام­ و نیز التزام طرح­های تامین مالی بر سود هر سهم می باشد. وقتی که سطح سود هر سهم پیش از بهره و مالیات پایین باشد، از دید سود هر سهم، تامین مالی از راه حقوق سهامداران مطلوبتر از تامین مالی از محل بدهی می باشد. از سوی دیگر وقتی، وقتی که سطح سود پیش از بهره و مالیات بالا می باشد، از دید سود هر سهم، تامین مالی از راه بدهی اقتصادی­تر از تامین مالی از راه سهام عادی می باشد(احمدپور، 1386).

1-15- اختصار پژوهش

در این فصل پس از اظهار مقدمه­ای مرتبط با موضوع پژوهش به تشریح و اظهار مساله پژوهش، مروری بر چارچوب نظری پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، اهداف علمی، اهداف کاربردی، پرسش­های پژوهش، تبیین فرضیه­های پژوهش، نوآوری پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری پژوهش، روش و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات پرداخته شده و در ادامه، روش تحلیل داده­ها و در نهایت تعریف مفاهیم، واژه­های اختصاصی و متغیرهای پژوهش اظهار گردیده می باشد.

1-­16- ساختار کلی پژوهش

فصل اول به اظهار موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش اختصاص پیدا نمود و فرضیه­ها و تعاریف متغیرهای پژوهش نیز ارائه شدند. در فصل دوم به مبانی نظری پژوهش پرداخته و سپس اختصار­ای از پژوهش­های خارجی و داخلی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده می باشد. در فصل سوم به موضوع و روش­شناسی پژوهش پرداخته و توضیحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمون­های مربوط ارائه می­گردد، در فصل چهارم به تحلیل آماری اطلاعات پرداخته شده و نتایج مربوط به آزمون فرضیه­ها ارائه می­گردد و سرانجام در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیه­ها، نتیجه­گیری کلی، پیشنهاد براساس نتایج پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش­های آتی ارائه خواهد گردید­.

[1] . Cost Management

[2] . Cost Management System(CMS)

[3] . Sharpe William.F

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد