عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– هزینه­­یابی کایزن

راهبرد کایزن، مهم­ترین مفهوم در مدیریت ژاپنی و رمز موفقیت رقابتی این کشور می باشد. کایزن به معنای تغییر و بهبود مستمر و مداوم، توام با مشارکت همه افراد در شرکت یا سازمان (مدیریت ارشد، مدیران و کارگران) به کار گرفته می­گردد. در ژاپن، برای ایجاد آگاهی به کایزن در بین مدیران و کارگران، روش­های بسیاری به کار گرفته شده می باشد. کایزن  وظیفه­ای همگانی می باشد. کایزن راز ادراک تفاوت­های موجود میان روش­های مدیریتی در ژاپن و غرب می باشد. اساس راهبرد کایزن، وقوف و تاکید بر این نکته می باشد که اگر قرار باشد شرکتی پایدار بماند و سود کسب کند، در وهله اول بایستی در صدد کسب رضایت مشتری و تحقق نیاز­های او برآید. پس، ایجاد بهبود در زمینه­هایی هم­زیرا کیفیت، هزینه و برنامه ریزی (اندازه تولید و زمان تحویل) به عاملی اساسی  و عمده تبدیل می­گردد و کایزن راهبرد بهبود بر اساس نیازها و درخواست­های مشتری می باشد. در کایزن، فرض بر این می باشد که تمام فعالیت­ها بایستی به افزایش اندازه رضایت مشتری منجر گردد( حجازی و البدوی، 1384، 87).

«هزینه یابی کایزن»، یعنی حفظ سطوح هزینه فعلی برای تولید محصولات در جریان ساخت و اجرای کار نظام­مند برای کاهش هزینه­ها تا سطح مطلوب( گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 163)­.

دو نوع هزینه­یابی کایزن هست:

1-­ فعالیت­های هزینه یابی کایزن در کارخانه یا قسمت مشخص که برای هر کار زمان خواهد گردید.

2-­ فعالیت­های هزینه­یابی کایزن برای محصول مشخص که به­عنوان طرح­های مشخص، با تاکید بر « تجزیه و تحلیل ارزش» انجام می­گیرند( گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 163)­.

هدف اصلی هزینه­یابی کایزن، پیگیری سرسختانه فعالیت­های کاهش هزینه در تمام مراحل ساخت، به مقصود کمک به حداقل رساندن فاصله بین اهداف سود (سود مطرح شده در بودجه) و سود تخمینی می باشد. این رویکرد هم از نظر مفهومی و هم از نظر روش اجرا با مدیریت هزینه که در سیستم هزینه­یابی استاندارد اعمال می­گردد، متفاوت می باشد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 163).

هزینه­یابی کایزن در شرکت­های خودروسازی ژاپنی، خارج از سیستم هزینه­یابی استاندارد، به­عنوان بخشی از سیستم هزینه اجرا می­گردد. از نظر وجودی، هزینه واقعی هر اتومبیل، در آخرین دوره بودجه، هزینه کایزنی می باشد که بایستی در دوره­های بعد، به مقصود رسیدن به سود هدف کاهش یابد. اعمال هزینه یابی کایزن دو نوع می باشد؛ یکی، شامل اعمال اجرای کارایی واقعی کایزن می باشد، در زمانی که تفاوت بین هزینه واقعی و هزینه هدف بعد از محصول جدید و بعد از سه ماه زیاد باشد و دیگری، شامل اعمال متوالی اجرای هر دوره برای کاهش تفاوت بین سود تخمینی و هدف می باشد.

موضوع دوم هزینه­یابی کایزن، رسیدن به اهداف کاهش هزینه برای هر بخش به سبب طرح سود کوتاه­مدت می باشد. روش­های دیگری به دلیل تفاوت بین هزینه­های متنوع و ثابت ایجاد شده می باشد؛ برای مثال، کاهش انواع هزینه­های مواد مستقیم، پوشش انرژی و حقوق کارکنان با انجام هزینه­یابی کایزن در هر واحد انجام می­گردد(گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 163).

هزینه­یابی کایزن در مقایسه با هزینه­یابی استاندارد در بسیاری از موضوعات به کاهش بیشتر در هزینه­ها کمک می­کند. در نتیجه، ممکن می باشد برای کارکنان و مدیران با فشار روانی همراه و مسئله ساز باشد. سیستم هزینه­یابی کایزن با گام­های آن در سه بخش زیر تشریح می­گردد:

1-­ آماده­سازی و تهیه بودجه و تعیین مقدار هدف برای کاهش هزینه؛

2- فعالیت­های کایزن با تمرکز بر کارخانه؛

3- اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل فاصله بین اهداف هزینه و هزینه­های واقعی ( گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 163)­.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد