عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل جفری سانی فیلد

پژوهشگر دیگری به نام جفری سانی فیلد تحقیقی انجام داده و در نتیجه متوجه گردید که سازمان های کنونی دارای چهار نوع فرهنگ هستند و آنها را مکتب، باشگاه، تیم بیس بال و دژ نظامی نامید.

1) مکتب: مکتب محلی می باشد که افراد مستقر در آن می خواهند از همه ریزه کاری های کاری که به آن مشغولند آگاهی یابند و در آن استاد و خبره می شوند.

2) باشگاه: شرکت ها برای افراد وفادار و متعهد که به شرایط کار موجود مناسب باشند ارزش های زیادی قائل هستند. در این شرکت ها سابقه خدمت و ارشدیت اهمیت زیادی دارند. همچنین سن و تجربه تأثیر مهمی اعمال می کند.

3) تیم بیس بال: این سازمان ها برای کسانی که می خواهند ابتکار اقدام به خرج دهند و خطرپذیری بالایی دارند بهشت موعود هستند. در این شرکت ها، همه افرادی که دارای استعداد بالایی باشند، صرف نظر از اینکه دارای چه سن یا چه اندازه تجربه هستند، پذیرفته می شوند.

4) دژ نظامی: خصوصیت بارز این سازمان ها این می باشد که در آنها مسئله امنیت شغلی از اهمیت زیادی برخوردار نیست. از اینرو برای کسانی مناسب می باشد که دوست دارند مرتباً محل کار خود را تغییر دهند (رابینز، 1387).

2-9-8- مدل کریتنر و کینیکی

در یک تقسیم بندی رابرت کریتز و آنجلو کینیکی، فرهنگ سازمانی را به انواع زیر تقسیم نموده اند:

1) فرهنگ سازمانی سازنده: فرهنگی می باشد که در آن کارکنان به کار با دیگران و انجام وظایف و طرح هایی تشویق می شوند که منجر به ارضای نیازهای کارکنان و در نتیجه رشد و پیشرفت آنها می گردد. این نوع فرهنگ اعتقادات هنجاری یا مرسوم مرتبط با پیشرفت، خودیابی، تشویق، و نوع دوستی و وابستگی را تایید می کند.

2) فرهنگ سازمانی تابع – تدافعی: این فرهنگ از طریق یک باور و اعتقاد مشخص می گردد و به این شکل که کارکنان به شیوه ای که امنیت شغلی آنها تهدید نشود ملزم به کار و تعامل با دیگران هستند و چنین فرهنگی باعث تقویت اعتقادات هنجاری سنتی، مورد تأیید و غیر قابل اجتناب می گردد.

3) فرهنگ سازمانی تهاجمی – تدافعی: فرهنگی می باشد که در آن، کارکنان را به فعالیت هایی تشویق می کنند که به موجب آنها، امنیت شغل و موقعیتشان حفظ می گردد. مشخصه این نوع فرهنگ، آن دسته از اعتقادات هنجاری می باشد که منعکس کننده مخالفت، قدرت، رقابت و کمال جویی می باشد (کریتز و کینیکی، 1384).

2-9-9- مدل کرت لوین

پژوهش دیگری که توسط کرت لوین صورت گرفته می باشد، منتج به توسعه ابزاری گردید که تمرکز بر شیوه یا سبک مدیریت بود و به این نتیجه رسید که یک فضای بشر مدارانه ایجاد کننده سطح بالایی از عملکرد و رضایتمندی خواهد بود و لازمه آن در نظر داشتن بشر و انگیزه ها و نیازهای آنها در عوامل متشکله فرهنگ سازمانی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عناصر تشکیل دهنده در این مطالعه مشتمل بر هفت عنصر بوده اند که عبارتند از: 1- فرآیند رهبری،       2- انگیزش، 3- ارتباطات، 4- تصمیم گیری، 5- هدف گذاری، 6- فرآیند کنش متقابل و 7- کنترل (فرهنگی، 1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد