عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

بانکداری اینترنتی در ایران

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان می باشد و تا رسیدن به سطحی قابل قبول در آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ،نیازهای جدید را در پردازش، تبادل داده ها، ابزارها و زیر ساخت های مناسب پیاده سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی جدید مطرح کرده می باشد. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می توان نیازهای در حال شکل گیری و طریقه افزاینده ی آن را در رمینه خدمات بانکی در ایران، تا حد مناسبی پیش بینی نمود.

نظر به روش های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیر ساخت های مورد نیاز در بانک ها از ضروریاتی می باشد که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته می باشد و فعالیت گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه  بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات جدید بانکی انجام شده می باشد (سید جوادین و همکار، 1385).

با درنظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهه های 60 و70 شمسی کوشش های زیادی را در جهت بهره گیری از سیستم های رایانه ای در بانک ها انجام داد . در سال 1370 بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر نمود. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال 1371 با نصب هفت  دستگاه ماشین خودپرداز کارت بانکی صادر نمود و بدین ترتیب طریقه توسعه ی  بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز گردید (آماده و جعفر پور،1388).

در دهه گذشته کوشش های فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک در ایران صورت گرفته می باشد و خدماتی از قبیل تلفن بانک ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارت های بدهکار ، دستگاههای خودپرداز (ATM)[1] وسیستم های پایانه فروش (POS)[2] مانند ی این کوشش هاست.(فاطمی اردکانی،1384)

15 Automated Teller Machine

[2] Point Of Sale

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید