عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

کانالهای ارائه خدمات بانکها

بانکداری الکترونیکی ابزاری برای توسعه خدمات بانکی می باشد و در نتیجه بر حسب امکانات و نیازهای بازار در مدلها، روشها و انواع مختلفی ارائه می گردد:

 • اینترنت[1]
 • تلفن همراه[2]
 • نمابر[3]
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • خودپرداز[4]
 • کیوسک[5]
 • پایانه های فروش[6]
 • تلفن بانک[7] ) فتحیان و همکاران،1388).

مهم ترین کانال های بانکداری الکترونیک عبارتند از :

 • رایانه های شخصی
 • شبکه های مدیریت یافته
 • تلفن ثابت و همراه
 • دستگاههای خود پرداز
 • پایانه های فروش (قدسی پور،1381).

 

 

 

2-6-بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی نوع نوظهوری از ارائه خدمات در صنعت بانک داری می باشد که به عرضه خدمات بانکی با بهره گیری از محیط های الکترونیکی می پردازد. با بهره گیری از این سیستم های پرداخت الکترونیکی می توان انتقال منابع پولی و اعتباری را به صورت الکترونیکی انجام داد، بدون آنکه نیازی به جابه جایی فیزیکی باشد (وظیفه دوست و همکار،1386).

7 Internet

8 Mobile Banking

9 Fax

10 Automated Teller Machine/ATM

11 Kiosk

12 Point Of Sell/POS

13 Telephone Bank

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

 1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
 2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
 3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد