عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه بندی فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-11-1- طبقه بندی درویس و میلر

میلر کوشش نمود فرهنگ سازمانی را با انواع شخصیت مدیران مطابقت دهد و ویژگی های هریک از آنها را به تصویر بکشد. کوشش های این محقق منجر به تبیین پنج فرهنگ سازمانی گردید که به صورت ذیل به هریک از آنها تصریح می کنیم:

1) فرهنگ سازمانی فرهمند

فرهنگ سازمانی فرهمند با شخصیت مدیری پر هیجان همراه می باشد. در این فرهنگ تأکید بر فرد سالاری مبالغه آمیز بوده می باشد به ویژه در رده های بالا. این مدیران نیاز بسیار شدیدی به خودنمایی و سرشنایی بیرونی از شرکت دارند. هدف شرکت رشد سریع کردن می باشد تصمیم گیری بر پایه اشراق، گمان و حدس بدون تحلیل دقیق از محیط یا ظرفیت های درونی سازمان استوار می باشد.

2) فرهنگ سازمانی وسواسی

فرهنگ سازمانی وسواسی سبک شحصیت بدگمان پدید می آورد شخص بدگمان احساس می کند که دیگران سر درپی او نهاده اند و از این رو نمی توان به آنها اطمینان نمود. در این فرهنگ ها اساس نیرومندی از بی اعتمادی و بدگمانی آنها هست.

در فرهنگ های وسواسی اعضای سازمان به آسانی اطلاعات مهم در اختیار دیگران نمی گذارند. زیرا از آن بیم دارند که به ضرر خودشان بینجامد. در این سازمان ها اعضای سازمان به صورت منفعل اقدام می کنند و به صورت فعال در کارهای مهم سازمان شرکت نمی جویند.

3) فرهنگ سازمانی پرهیز کننده

تبیین شخصیت افسرده ای به سوی فرهنگ سازمانی پرهیز کننده کشیده می گردد. یک ویژگی غالب این سازمان ها این می باشد که کارکنان آنها  از دگرگونی دوری می گزینند، آنان مردمی منفعل و بی هدف هستند.

4) فرهنگ سازمانی سیاسی شده

در سازمان هایی پدید می آید که شخصیت سازمان الگویی از سبک کناره گیر باشد. در این فرهنگ ها جهت و هدف روشنی وجود ندارد. به دلیل فقدان رهبری مدیران در رده های پایین تر می کوشند تا در تعیین سمت حرکت شرکت نفوذ کنند.

5) فرهنگ سازمانی دیوان سالارانه

فرهنگ بسیار دیوان سالار، نتیجه وجود شخصیت سازمانی حاکم می باشد. مدیران توجه خود را بیشتر بر دستورات کار متمرکز می سازند تا بر حد فاصل حاصل از آن دستورها یعنی به دستیابی به کارکرد درست سازمان دست یابند. در چنین فرهنگی، نظام های نظارتی مشخص، تفضیلی و رسمی وجود دارند (قاسمی، 1382).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد