عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– طبقه بندی چارلز هندی

از نظر هندی، چهار نوع فرهنگ در سازمان ها هست که عبارتند از:

1) فرهنگ تأثیر (فرهنگ بوروکراتیک): این فرهنگ بیشتر در بخش دولتی دیده می گردد تا در کسب­ و ­کار. ارزش ­های فرهنگ تأثیر مانند: عقلانیت، نظم، یکپارچگی، کارآیی، خدمت، هماهنگی و ارشدیت که افراد در یک چیز مشترک می کنند و آن علاقه به انجام درست کار می باشد و این الزام به معنای انجام کار درست نیست.

2) فرهنگ قدرت: فردی نیرومند در مرکز سازمان نسبتاً مانند تار عنکبوت بر فرهنگ تأثیر مسلط می گردد و تمام منابع را کنترل و تصمیمات را اتخاذ می نماید. سازمان ها با چنین فرهنگی می توانند برای مدتی نتایج قابل ملاحظه کسب کنند. یکی از نشانه های ضعف فرهنگ قدرت، گرایش به از دست دادن توانمندترین افرادی می باشد که به علت عدم مشارکت در تصمیمات مهم، راه بی تفاوتی پیش گرفته اند، میدان را به مجریان، ملازمین چاپلوس واگذار کرده اند.

3) فرهنگ شخص: در این فرهنگ فرد از موقعیتی ممتاز برخوردار می باشد و ساختار سیستم های سازمان به مقصود تسهیل کار افراد کلیدی و پول ساز و طرفداری از آنان طراحی می گردد و تا زمانی که سازمان هست این وضعیت نیز پابرجاست و معضلات واقعی ظاهر می گردد. این سازمان ها گسترش زیادی پیدا     می کنند. در این حالت کار می تواند به هرج و مرج منتهی گردد.

4) فرهنگ وظیفه: در این قبیل سازمان ها قدرت به صورت قابل ملاحظه توزیع گردیده می باشد و منبع آن خبرگی یا صلاحیت می باشد تا نیروی کاریزما یا احراز شغل به خصوص. ارزش ها شامل موفقیت، کار گروهی، صداقت و اعتماد، استقلال، رشد فردی و توسعه خواهد بود. این فرهنگی می باشد سازگار با پذیرش نیاز های جدید. این فرهنگ مناسب نیروی کار بسیار فرهیخته و هوشمند می باشد مانند افرادی که در    سازمان های پژوهش و توسعه اشتغال دارند ( سادلرف، 1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد