عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– کارکردهای فرهنگ سازمانی

1- اعطای هویت و شخصیت به اعضای سازمان هویت سازمانی با تخصیص پاداش ها تقویت می گردد که در نتیجه باعث تقویت خلاقیت می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ایجاد تعهد گروهی کارکنانی که فرهنگ سازمانی را پذیرفته اند و تمایل دارند تا مدت زمان حضور و فعالیتشان در سازمان طولانی باشد و از اینکه عضوی از سازمان محسوب  می شوند افتخار می کنند.

3- افزایش ثبات سیستم اجتماعی: ثبات سیستم اجتماعی نشانگر یک محیط کاری مثبت و تقویت کننده می باشد که در چنین محیطی پدیده تغییر و تعارض به گونه اثربخش اداره و کنترل می گردد.

4-کمک به تثبیت رفتار کارکنان از طریق درک محیط در سازمان. این کارکرد به کارکنان کمک می کند تا علت فعالیت های سازمانی و نیز نحوه ایجاد و دستیابی سازمان به اهداف بلند مدت را دریابند (کینیکی، کریتنر، 1387)

2-7 – سطوح فرهنگ سازمانی

هوی و میسکل‏ عقیده دارند، فرهنگ سازمانی به سه سطح‏ تفکیک می‏گردد:

1- اصول: اصول در سطح بالای فرهنگ سازمانی، مقررات‏ و معیارهایی هستند که به شکل رفتار و سلوک اجتماعی، رفتار اخلاقی، تسلیم، تبعیت از اقتدار و قبول مسئولیت کارکنان نمود می ‏یابند. اصول ضمن اینکه تأثیر ‏های مورد انتظار یک کارمند را تعیین می‏ کنند، انجام این تأثیر‏ها را نیز مورد تأئید قرار می ‏دهند. به‏ علاوه، موجب هدایت کارکنان در اعمال و انتخاب تأثیر ‏ها می ‏شوند. اصول نسبت به ارزش ‏ها و موارد پنهانی (که در ادامه می ‏آیند)، با اینکه سطحی ‏تر هستند، اما بیشتر واقعی به نظر می‏ رسند.

2- ارزش‏ها: مفاهیمی هستند که در تعیین موفقیت کارکنان‏ به عنوان معیار مورد بهره گیری قرار می گیرند. باعث رشد سازمان‏ می ‏شوند و جایگاه ارزشی بشر، اشیا و پدیده‏ها را در درون سازمان تعیین‏ می‏ کنند. بر این اساس، مفهوم ارزش‏ از اصول عمیق ‏تر و ذهنی ‏تر می باشد. بدین‏ معنی که تا اصلی ناشی از ارزش ‏ها نباشد، نمی ‏تواند شروع گردد. ارزش ‏های فرهنگی هستند که به اصول؛ ماهیت، قواعد و معیار می‏ دهند.

3- موارد پنهانی: نسبت به ارزش ‏ها و اصول بیشتر ذهنی‏ هستند و عناصر فرهنگی عمیقی را دربر می ‏گیرند. کارکنان یک‏ سازمان موارد پنهانی را در ارتباط با بشر و پدیده ‏ها، گسترش و توسعه‏ می ‏دهند.

این موارد با وجود ذهنی بودن، اساس رفتارهای سازمان‏ را تعیین می‏کنند و حتی رفتار سازمانی کارکنان را نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار می ‏دهند (مرمریان، 1385).

مدیریت فرهنگ سازمانی به آن معناست که آگاهانه و از روی قصد، کاری روی آن فرهنگ، جامعه پذیر کردن افراد داخل آن، توسعه محافظت یا تغییر واقعی آن باشد. سه قسمت مدیریت فرهنگ سازمانی عبارتند از:

1- بهره برداری از فرهنگ موجود

2- آموزش فرهنگ سازمانی

3- تغییر فرهنگ سازمانی.

به علاوه سه عامل، مدیریت فرهنگ سازمانی در طرفداری فرهنگ از طریق:

1- رویه های گزینش، 2- فعالیت های مدیریت سطح عالی، 3- روش های جامعه پذیری تأثیر مهمی اعمال می کند. (قاسمی، 1388).

مدیریت فرهنگ سازمانی دائماً برابر می باشد با تغییر فرهنگ سازمانی. البته رویکردهای متفاوتی نیز هست که مدیریت فرهنگ سازمانی شامل موضوعاتی همچون نگهداری، تقویت و یا توسعه معانی ایده ها،    ارزش ها و نمادهایی می داند که برای عملیات در یک سازمان خاص واضح و با ارزش می باشد. طرفداران این نظریه پیشنهاد می­کنند که چندین کاربرد مثبت از طریق فرهنگ (به معنی ارزش ها و اعتقادات­ مشترک) به انجام رسیده می باشد. اینها شامل ایجاد حسی از هویت برای اعضای سازمان، تسهیل ارتباطات برای یک کل بزرگتر (سازمان، اهداف سازمان ها و امثال آن)، بالا بردن پایداری و ثبات سیستم و انگیزه دادن به کارکنان برای انجام چیز های صحیح می باشد (قاسمی، 1388).

مدیریت فرهنگ سازمانی، فرآیندی می باشد که به گونه مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سازمانی پرداخته و به این مقصود تغییر فرهنگ موجود و توسعه پرورش ارزش ها و الگوهای رفتاری مطلوب  اقدام گردد. این فرآیند تحت تأثیر فرهنگ محیط سازمان نیز می باشد (علی احمدی، 1383).

– شناسایی فرهنگ سازمانی موجود: مطالعه و شناسایی فرهنگ سازمانی موجود، اولین قدم در مدیریت فرهنگ سازمانی می باشد.

– شناسایی فرهنگ سازمانی مطلوب: به مقصود تغییر فرهنگ مطلوب الگوی فرهنگ بایستی تبیین شده باشد.

– مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ سازمانی مطلوب: پس از شناسایی فرهنگ موجود با فرهنگ سازمانی مطلوب بایستی به مقایسه این دو چارچوب پرداخته گردد.

– برنامه تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی: تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی مهمترین و مشکلترین مرحله در فرآیند مدیریت سازمانی می باشد.

– ارزیابی برنامه تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی: مدیریت فرهنگ سازمانی به دلیل اهمیت و تأثیر آن یک فرآیند مستمر می باشد. در واقع رهبران سازمان بایستی پیوسته به فرهنگ سازمانی و برنامه تغییر و پرورش فرهنگ سازمان بپردازند.

– حفظ و طرفداری از فرهنگ سازمانی مطلوب: در این راستا، تمام اقدامات سازمان بایستی در جهت فرهنگ مطلوب اقدام نماید (علی احمدی، 1383).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد