عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل کندی

کندی، بر اساس دو عامل ریسک پذیری و سرعت بازخورد، فرهنگ سازمان ها را به چهار دسته تقسیم می کند.

1) فرهنگ سازمانی سخت کوش

قانون حاکم بر این فرهنگ بازخورد سریع و عملی می باشد. کارکنان و کارگران برای به دست آوردن موفقیت به انجام سطح بالای از فعالیت کم خطر ترغیب می شوند. این فرهنگ در رستوران ها دیده می گردد.

2) فرهنگ سازمانی دوستانه

سازمان هایی که دارای این نوع فرهنگ سازمانی هستند، ممکن می باشد سال ها بگذرد بدون اینکه که کارکنان بفهمد چه تصمیمی گرفته شده می باشد، صمیمیت و دوستی بر روابط کارکنان حاکم می باشد و ارتباط روشن و سریع می باشد و دارای محیطی با ریسک بالا و بازخورد آهسته می باشد مثل شرکت نفت.

3) فرهنگ سازمانی ریسک پذیر

این فرهنگ به وسیله فردگرایان شهرت یافته می باشد. سازمان هایی که دارای این نوع فرهنگ هستند، از خطرهای بزرگ استقبال می کنند و بازخورد سریعی را در مورد درست یا غلط بودن عملکردشان دریافت می کنند. این نوع فرهنگ بیشتر بر فروشگاه ها و شرکت های ساختمانی حاکم می باشد.

4) فرهنگ سازمانی فرآیندی

در این فرهنگ، بازخورد کمی هست یا اصلاً وجود ندارد. کارکنان برای انجام وظایف به گونه دقیق و مطلوب تأثیر دارند و اندازه گیری بازده در این سازمان کاری دشوار می باشد (مطلبی اصل، 1384).

2-9-6- مدل کوئین و مک گارس

در یکی از تعاریف، فرهنگ سازمانی عبارت می باشد از “الگوهای عمومی رفتارها، باورها و تلقی های مشترک و جمعی و ارزش هایی که اکثر اعضای سازمان در آن سهیم هستند”. فرهنگ سازمانی را می توان در رفتار، زبان، اندیشه ها و اهداف سازمان نظاره نمود و در روش ها و قوانین و رویه های سازمان تبلور آن را احساس و ویژگی های درونی آن را می توان از طریق فرهنگ های آن بازشناخت و خصوصیات و ویژگی های درونی آنها را به وضوح دریافت. کوئین چهار نوع فرهنگ را در سازمان ها نام برده و برای هر کدام ویژگی هایی را برشمرد. این و یژگی ها شامل:

1) فرهنگ عقلایی

در این نوع فرهنگ ها هدف، تحقق اهداف سازمانی می باشد و بازده و عملکرد بالا، مشخصه اصلی این فرهنگ می باشد که مرجع اختیار آن در دست رئیس سازمان می باشد. نحوه تصمیم گیری به صورت عقلایی و سبک رهبری هدایتی و هدف مدار می باشد.

2) فرهنگ ایدئولوژیک (توسعه ای)

در این نوع فرهنگ هدف، تحقق مقاصد گروه و رسالت ها در سازمان مد نظر می باشد اما با رهبری کاریزما. منبع قدرت ارزشی بوده و نوع تصمیم گیری قضاوتی می باشد.

3) فرهنگ توافقی

هدف این نوع فرهنگ سازمانی، بقای گروه می باشد. نوع مرجع اختیار با عضویت فرد در گروه تعیین    می گردد. منبع قدرت غیر رسمی، تصمیم گیری مشارکتی و سبک رهبری حمایتی و دوستانه و از   مشخصه های این فرهنگ می باشد.

4) فرهنگ سلسله مراتبی

هدف این نوع فرهنگ، اجرای فرامین و دستورات، جمع اختیار و قوانین و مقررات می باشد. نوع منبع قدرت و دانش سنتی و نوع تصمیم گیری سلسله مراتبی و سبک رهبری از نوع محافظه کارانه می باشد (الوانی، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه