عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

سنجش فرهنگ سازمانی

یکی از معضلات عمده ای که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده می باشد، چگونگی سنجش فرهنگ سازمانی می باشد. بعضی از محققان اعتقاد دارند سطح عمیق فرهنگ سازمانی مثل احساس معناداری، نماد شناسی و اعتقادات و مفروضات زیر بنایی آن را می توان از طریق روش های کلینیکی یا قوم نگاری مورد مطالعه قرار داد نه از طریق قیاسی. با وجود این بسیاری از محققان به سنجش قیاسی ارزش ها و هنجارهای رفتاری در زمینه فرهنگ سازمانی بسنده کرده اند. برای مثال از اولین ابزارهای سنجش فرهنگ سازمانی پرسشنامه فرهنگ سازمانی می باشد که کوک و لفرتی بر مبنای سنجش ادراکات مربوط به هنجارهای رفتاری ساخته شده می باشد. این پرسشنامه 12 سبک فرهنگی را در سه دسته اصلی طبقه بندی می نمود. این سه دسته عبارت بودند از: سبک ساختاری و  سبک اثر پذیر / دفاعی و سبک متهاجمانه / دفاعی.

رویکرد دیگری در زمینه سنجش فرهنگ سازمانی به وجود آمدن رویکرد هاتسفد بود. وی تفاوت های فرهنگی در زمینه چگونگی انجام فعالیت کاری را مورد مطالعه قرار داده می باشد؛ او و همکارانش، شش عامل فرهنگ سازمانی را در تحقیقاتی که بین 20 شرکت آلمانی و دانمارکی انجام دادند، شناسایی کردند. ابعاد شناسایی شده از طرف آنان عبارتند از :

1- فرآیند  محوری پیش روی  نتیجه محوری

2- کارمند محوری پیش روی کار محوری

3- کوته نظری پیش روی حرفه ای گرایی

4- سیستم باز پیش روی سیستم بسته

5- سست بودن پیش روی استوار بودن

6- هنجاری بودن پیش روی اقدام گرا بودن ( نییر، 2008).

2-9- مدل های فرهنگ سازمانی

2-9-1- مدل پارسونز  (AGIL)

یکی از چارچوب های تجزیه و تحلیل ارزش های فرهنگی، متعلق به تالکوت پارسونز می باشد. پارسونز، الگوی AGIL را برای مشخص کردن وظایف معینی که هر سیستم اجتماعی خواه یک جامعه، یک اقتصاد یا یک سازمان بایستی انجام دهد تا به حیات خود ادامه دهد و کامیاب گردد ارائه داده می باشد. این وظایف با چهار حرف A سازگاری، G تحقق اهداف،I  یکپارچگی،L  مشروعیت مشخص شده می باشد. یک سیستم اجتماعی برای ادامه حیات و کامیاب شدن بایستی بتواند خود را با محیط سازگار کند، اهدافش را تحقق بخشد زیرا اجزایش را یکپارچه می کند. در نظر مردم و سایر سازمان ها مشروع جلوه کند. سازگاری و تحقق هدف مفاهیمی نسبتاً روشن می باشد. یک سیستم اجتماعی برای اینکه بتواند در سازگاری با محیط موفق باشد، بایستی نسبت به محیط خود آگاه بوده و بداند محیط اطراف چگونه تغییر می کند و چگونه می تواند تنظیمات مناسب را انجام داد. یک سیستم اجتماعی برای دستیابی به اهدافش بایستی دارای فرآیندهایی باشد­ که این اهداف و همچنین راه های نیل به هدف مشخص کند. اجزا یک سیستم اجتماعی بایستی به یکدیگر متصل باشند، وابستگی آنها به یکدیگر شناخته شده و سازمان داده گردد و نیاز و هماهنگی مرتفع گردد و مشروعیت به نیاز هر سیستم اجتماعی به تعیین ادامه حیات از عناصر محیط اطرافش تصریح دارد (حسین زاده ، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سنجش تأثیر فرهنگ طایفه ای بر عملکرد مالی شرکت
  2. سنجش تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر عملکرد مالی شرکت
  3. سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. سنجش تأثیر فرهنگ بازاری بر عملکرد مالی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه