عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

 تورش های رفتاری[1]:

مقصود از تورش، انحراف از تصمیم گیری های درست و بهینه می باشد. از آنجائیکه زمان و منابع شناخت محدود هستند، نمی توانیم داده هایی را که از محیط اخذ می کنیم به صورت بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. پس ذهن بشر به گونه طبیعی از قواعد سر انگشتی بهره گیری می کند. اگر از چنین روشهای ابتکاری به گونه مناسب بهره گیری گردد، می تواند موثر واقع شوند، در غیر اینصورت تورش های غیر قابل اجتنابی پیش خواهند آمد. به گونه کلی ممکن می باشد اشخاص در فرآیند تفکر و تصمیم گیری دچار خطا شوند             (ریتر[2]، 2003).

منابعی که باعث ایجاد تورش در فرایند تفکر و تصمیم گیری افراد می شوند عبارتند از:

الف: روشهای ابتکاری؛ ب: خود فریبی و ج: تعاملات اجتماعی (فلاح پور و عبداللهی، 1390).

الف) روشهای ابتکاری: از آن جائی که ظرفیت پردازش اطلاعات در بشر محدود می باشد اشخاص به روشهای تصمیم گیری ناقص یا روشهای ابتکاری روی می آورند که به تصمیم گیری های نسبتاً خوبی نیز منجر می شوند. به این مختصر سازی که در فرآیندهای تصمیم گیری انجام می شود، ساده سازی ابتکاری گفته می گردد[3] (یوسفی، 1386).

ب) خود فریبی[4] : مهم ترین پدیده ای که در زمینه خود فریبی بحث شده می باشد، اعتماد بیش از حد می باشد. شواهد زیادی هست که نشان می دهد اشخاص، به دانش و توانایی هایشان بیش تر ازآن چیزی که هست اعتماد دارند معمولاً پیش بینی افراد از احتمال وقوع پدیده ها یا خیلی افراطی یا خیلی تفریطی می باشد. همچنین زمانی که قابلیت پیش بینی پدیده ای کم می باشد یا شواهد و مدارک مبهم هستند. متخصصان بیشتر از افراد عادی در معرض اعتماد بیش از حد قرار می گیرند. برای مثال وقتی شخصی می گوید احتمال وقوع یک رویداد90 درصد می باشد، معمولاً پیش بینی او کمتر از ٧٠ درصد موارد صحیح می باشد. اعتماد بیش از اندازه به هیچ عنوان به سرمایه گذاران شخصی محدود نمی گردد. شواهدی هست که نشان می دهد تحلیل گران مالی، حتی زمانی که مدارک و شواهد نشان دهنده این می باشد که برآوردهای قبلی آن ها صحیح نیست، برآورد قبلی شان از عملکرد آتی یک شرکت را به راحتی مورد تجدید نظر قرار نمی دهند. به گونه کلی در نظریه خود فریبی علاوه بر بحث اعتماد بیش از حد، به مکانیسم هایی پرداخته می گردد که طی آن اشخاص به دنبال راه هایی می گردند که پیامد تصمیم گیری های خود را توجیه کنند و بدین ترتیب بتوانند تکریم دیگران را به خودشان جلب کنند (همان منبع).

ج) تعاملات اجتماعی: متخصصان مالی، روانشناسی اجتماعی را کمتر مورد توجه قرار داده اند. نظریه پردازان مالی تاثیر اطلاعات بر روی قیمت سهام و حجم معاملات را مطالعه کرده اند، اما تحقیقات کمتری راجع به تعاملات اجتماعی بین افراد در بازار سهام انجام داده اند. اشخاص گرایش دارند تا در تصمیم گیری ها و قضاوت هایشان با دیگران هم نوا شوند .اکثر سرمایه گذاران دچار عکس العمل های احساسی در جو بازار می شوند. به بیانی دیگر حتی زمانی که سیگنال های اطلاعاتی به فرد می گویند خرید وفروش کدام یک مناسب می باشد، سرمایه گذاران باز هم نسبت به تصمیم گیری صحیح مردد هستند. بایستی توجه نمود که بعضی از الگوهای تصریح شده در بالا، با هم در تعارض هستند. در اینجا ممکن می باشد این سئوال پیش بیاید که کدام الگو صحیح می باشد؟ در پاسخ به این سئوال بایستی گفت این که کدام الگوی رفتاری در بازار غالب        می گردد به شرایط و زمینه ای که اطلاعات در آن پخش می گردد بستگی دارد (همان منبع).

رفتار توده وار عبارت می باشد از الگوی رفتاری همبسته بین افراد (دونو[5]، 1996).

در تعریفی دیگر، توده واری عبارتست از پذیرش ریسک فراوان بدون اطلاعات کافی، به تعبیری می توان آن را قصد و نیت عیان سرمایه گذاران جهت تکرار کردن رفتار سایر سرمایه گذاران تعریف نمود (بیخچاندانی[6]، 2001).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری رفتار توده ای یا رفتار رمه ای را به صورت پذیرش ریسک فراوان بدون اطلاعات کافی، افزایش نرخ معاوضه ریسک و بازده و اولین نشانه اغتشاش و فرار به پناهگاه مناسب تر توصیف می کنند. بعضی از مشاهدات توسط شرکت کنندگان در بازار نشان می هد که رفتار رمه ای، نوسانات و بی ثباتی بازار را افزایش و شکنندگی سیستم مالی را شدیدتر و وخیم تر می کند (بیخچاندنای و شارما[7]، 2001).

چنانچه اکثر سهامداران اقدام به خرید سهام پرطرفدار نمایند این امر می تواند تنها ناشی از ورود اطلاعات مرتبطی باشد که به گونه مستقل منجر به واکنش سهامداران شده می باشد. در عوض منطق رفتار توده وار که مورد مطالعه قرار می گیرد عبارت می باشد از آنکه فردی قادر می باشد تصمیم گیری اشتباهی را به گونه سیستماتیک به کلیه افراد منتقل نماید (دونو[8]، 1996).

در حرکات توده واری در بازار اوراق بهادار، گروه سرمایه گذاران و مدیران صندوق های سرمایه گذاری، نیز می توانند به عنوان توده ای به تصویر کشیده شوند که بدون داشتن اطلاعات کافی، مبادرت به انجام اقدامات مخاطره آمیز و مشابه آن ها جهت کسب منفعت می نمایند و با اولین نشانه های بحران به سرعت به سمت پناهگاه های امن هجوم می برند. این امر اکثرا ناشی از نبود تقارن اطلاعاتی و تحلیل های کارشناسانه مناسب، نبود یا کمبود شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی، نبود الزامات افشای اطلاعات و جلب اطمینان سرمایه گذاران از این رهگذر، و نهایتاً عدم کارایی بازار سرمایه می باشد. اگر بازار دقیقاً کارا باشد رفتار توده وار وجود ندارد، اما واقعیت این می باشد که رفتار توده وار وجود داشته و به ناکارآمدی بازار منجر می گردد و ناکارآمدی بازار به بروز رفتار توده وار دامن می زند (سعیدی و فرهانیان، 1390، ص 501).

بر این اساس این پژوهش کوشش دارد به مطالعه تأثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای سهامداران استان زنجان بپردازد. این پژوهش قصد دارد پاسخ سوال زیر را مشخص نماید که:

آیا تبادل اطلاعات بر تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای تاثیر دارد؟

[1] Behavioral Biases

[2] Ritter

[3] Heuristics Simplification

[4] Self-Deception

[5] Devenow

[6] Bikhchandani

[7] Bikhchandani & Sharma

[8] Devenow

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد