عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده می باشد. اطلاعات مدیریت هزینه در قیمت­گذاری محصولات، تصمیم­گیری در خصوص ایجاد تغییر در محصول به مقصود دست­یابی به سودآوری بیشتر، بروز رسانی تجهیزات تولیدی با در نظر داشتن شرایط موجود و تعیین روشهای جدید بازاریابی یا کانال­های توزیع محصولات شرکت بهره گیری می­گردد پس تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر روی عملکرد مالی شرکت می­تواند قابل توجه باشد.

در این پژوهش، تحلیل جامعی روی مطالعه تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت در شرکت انتقال گاز ایران بین سال­های 1387 الی 1391 شرکت مورد مطالعه انجام گرفت. با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، فرضیه­ها مورد آزمون قرار گرفت در کل نتایج آزمون فرضیه­ها حاکی از تاثیر عدم معنی­دار استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت در شرکت مورد مطالعه می­باشد.

 

واژه­های کلیدی: سیستم مدیریت هزینه، عملکرد مالی، شرکت انتقال گاز ایران، بازده بلندمدت دارایی­ها

– مقدمه

بهای تمام شده (هزینه) از اقلام با اهمیت حسابداری می باشد که بر پایه آن، تصمیمات برنامه ریزی و تصمیمات کنترل اتخاذ می­گردد. دستیابی به بهای تمام شده قابل اتکا و مربوط در تصمیم­گیری مستلزم انجام فرآیند درست و منطقی مرتبط با محاسبه آن می باشد که تحت عنوان هزینه­یابی اتلاق می­گردد. مدیریت هزینه، رویکردی می باشد که تصمیمات برنامه ریزی و کنترلی را عینیت می­بخشد؛ به همین دلیل مدیریت هزینه به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر عملکرد شرکت­ها و برای جهت­گیری آنها در بازارهای سرمایه مطرح شده می باشد. بیشتر شرکت­ها وجوه مورد نیاز خود را از روش­های گوناگونی تامین می­کنند؛ اما عواملی مانند رفتار مدیریت، اندازه شرکت و دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی، آنها را نسبت به در پیش گرفتن تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط کرده می باشد در این بین، بهره گیری از منابعی که از ایجاد بدهی به دست آمده می باشد ضمن ایجاد مقدار قابل توجهی هزینه ثابت، موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک بیشتر خواهد گردید. به همین دلیل تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تمرکز اصلی استراتژی مالی بر ابعاد مالی تصمیمات استراتژیک می باشد؛ در نتیجه به صورت اجتناب ناپذیری، این موضوع نشان دهنده ارتباط نزدیک با منافع سهامداران و در نتیجه با بازار سرمایه می باشد. با این حال یک استراتژی مالی مناسب همانند یک استراتژی سطح شرکت و استراتژی رقابتی بسیار عالی، تمامی ذینفعان داخلی و خارج از شرکت را مد نظر قرار می­دهد. همچنین، تئوری بازار سرمایه و تحقیقات موجود در این زمینه به صورت اساسی بر سطح اقتصاد کلان تمرکز می­کنند، در حالی که استراتژی­های مالی خاص بوده و بر اساس نیازهای شرکت­های خاص و حتی در بعضی از موارد برای واحدهای فرعی در داخل سازمان تدوین می­شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد