عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 مروری بر چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری از مراحل اساسی علم روش پژوهش می باشد، که بر مبنای نظریه­ی خاص پدیده را مطالعه می­نماید. در واقع پژوهشگر بعد ازتعیین موضوع پژوهش و مطالعات اکتشافی با نگاهی فراگیر به اطلاعات جمع­آوری شده از منابع اسنادی و غیر اسنادی بایستی به مهارکردن ایده­های نظری مرتبط با پدیده مورد مطالعه بپردازد؛ و محورهای اصلی نظری پژوهش خود را مشخص کند و طرح نظری مناسب با مسئله پژوهش را ارائه دهد.

بر خلاف تصور عمومی، نظریه و پژوهش به عرصه­هایی مجزا تعلق ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند. نظریه القاءکننده فرضیه­ها و در خلال حل یک مساله نظری می­تواند موجد افکار بیشتری گردد (نائینی، 1376، 19). در این بخش از بعضی نظریه­هایی که مرتبط با موضوع پژوهش می باشد، برای ارائه چارچوب نظری بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن عنوان و موضوع پژوهش آغاز به تعریف “مدیریت هزینه “پرداخته و سپس به ذکر نظریات و دیدگاه­های مربوط به موضوع پژوهش می­پردازیم. مدیریت هزینه «مجموعه­ای از تکنیک­ها و شیوه­ها برای کنترل و توسعه فعالیتها و فرآیندها، تولیدات و خدمات آن» می باشد (برینکه، 1998).

مدیریت راهبردی اثربخش، تأثیر مهمی در موفقیت شرکت یا سازمان دارد. افزایش سطح رقابت در عرصه بین المللی، فناوری­های جدید و تغییر در فرآیند کسب و کار موجب شده تا مدیریت هزینه پویایی و اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. مدیران بایستی همیشه توجه رقابتی داشته باشند و برای این مقصود وجود استراتژی رقابتی در شرکت ضروری می باشد.

اطلاعات مدیریت هزینه در قیمت­گذاری محصولات، تصمیم­گیری در خصوص ایجاد تغییر در محصول به مقصود دست­یابی به سودآوری بیشتر، بروز رسانی تجهیزات تولیدی با در نظر داشتن شرایط موجود و تعیین روشهای جدید بازاریابی یا کانال­های توزیع محصولات شرکت بهره گیری می­گردد (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). پس هدف نظام مدیریت هزینه، کمک به حداکثر رساندن سود و ارزش شرکت در حال و آینده می باشد (رهنمای رودپشتی، 1387، 56).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بطور کلی شرکت­ها چه کوچک و چه بزرگ از اطلاعات مدیریت هزینه بهره گیری می­کنند. اما اندازه اتکای آنها به این اطلاعات بستگی به ماهیت استراتژی رقابتی شرکت دارد. بسیاری از شرکت­ها رقابت خود را برمبنای ارائه کالا و خدمات با کمترین بهای تمام شده انجام می­دهند. در این گونه شرکت­ها مدیریت هزینه امری حیاتی محسوب می­گردد. بعضی شرکت­ها رقابت خود را بر مبنای پیشرو بودن در امر تولید و ارائه محصولات برتر و متمایز قرار می­دهند. از این رو در این شرکت­ها موضوع مهم، حفظ رهبری بازار از طریق توسعه محصولات و بازاریابی بهتر می باشد. تأثیر مدیریت هزینه، پشتیبانی از استراتژی شرکت از طریق فراهم کردن اطلاعاتی می باشد که بواسطه این اطلاعات بتوان در توسعه محصولات و بازاریابی آنها موفق بود (نیکبخت و دیانتی، 1390، 28). پس استراتژی مدیریت هزینه می­تواند بر روی عملکرد بلندمدت شرکت بی­تاثیر نباشد که در پژوهش حاضر در جستجوی این اثرگذاری خواهیم بود تا تأثیر استراتژی مدیریت هزینه بیشتر ملموس گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد