عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش

  • با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، نتایج این پژوهش می­تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی شرکت انتقال گاز شامل ذینفعان درونی و برونی شرکت مفید واقع گردد و می­تواند به ایشان در امر تصمیم­گیری، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند.
  • دانشگاهها و مراکز پژوهشی
  • سهامداران و سرمایه گذاران
  • مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت

1-6- پرسش­های پژوهش

پرسش اصلی پژوهش حاضر این می باشد که استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران چه تاثیری دارد؟ که در راستای این پرسش، پرسش­های فرعی زیر طراحی شده می باشد:

-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه­ای بربازده سالانه دارایی­های شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟

-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی­ها بر بازده سالانه دارایی­های شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟

-نسبت تعداد کارکنان به دارایی­ها بر بازده سالانه دارایی­های شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟

-نسبت فروش خالص به مخارج سرمایه­ای بر بازده بلند مدت دارایی­های شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟

-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتری دارایی­ها بر بازده بلند مدت دارایی­های شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟

-نسبت تعداد کارکنان به دارایی­ها بر بازده بلند مدت دارایی­های شرکت انتقال گاز چه تاثیری دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید