عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

هزینه­یابی بر مبنای فعالیت

یکی از ابزارهای مدیریتی برای ایجاد توانایی در تعیین هزینه های واقعی در ارتباط با تولید هر محصول یا خدمت فن «هزینه یابی فعالیت»[1] می باشد که کوپر[2] و کاپلان[3] و همکار آنان جانسون[4] به وجود آوردند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت[5] صاحبان کار و فرآیند را به سمت شناسایی و ردیابی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و تخصیص دقیق آن ها به فعالیت هایی که در فرآیند تولید محصول یا خدمتی تأثیر دارند، هدایت می کند. این فن هنگامی شکل گرفت که مدیران متوجه شدند اطلاعات حسابداری سنتی که به صورت دفتر کل تهیه می گردید، برای ارزیابی اثربخشی تصمیماتی که به تخصیص منابع مربوط می باشد، دیگر مفید نیست، بلکه فقط برای حسابرسان و دیگر افراد خارج سازمان که به دنبال پاسخ گویی مالی خود بودند، رضایت بخش می باشد. در سال 1988 کوپر و کاپلان اظهار کردند که یکی از معضلات جدی سازمان ها، در روش سنتی تخصیص هزینه های غیرمستقیم (سربار) می باشد. نزدیک تر شدن به قرن 21، به علت پیچیده تر شدن فرآیند تولید محصولات و خدمات، بخش اعظم هزینه ها را متوجه هزینه های سربار میکرد. پس دیگر امکان نداشت که هزینه های سربار را همچون گذشته به شکل یکنواخت و گاهی اختیاری روی همه محصولات یا خدمات سرشکن نمود (عزیزی، 1382، 23).

تخصیص غلط هزینه­های سربار می­تواند باعث اشتباه در تخمین­های هزینه­ای تولید گردد؛ در نتیجه، مدیران را دچار تصمیم­گیری­های نادرست کند. کوپر و کاپلان شیوه هزینه یابی بر مبنای فعالیت موسوم به ABC را جایگزینی برای سیستم­های سنتی حسابداری معرفی کردند. بر اساس روش ABC، فرآیند تولید محصول یا خدمت به صورت مجموعه­ای از فعالیت­ها دیده می­گردد. منابعی که این فعالیت­ها مصرف می­کنند، تعیین می­گردد و سپس، فعالیت­ها به محصولات، خدمات و مشتریان تخصیص داده می­شوند. هنگامی که ارتباط بین فعالیت و محصول یا خدمت یا مشتری به دست آمد، آنگاه می­توان هزینه­های غیر مستقیم (سربار) را به درستی به آن محصولات، خدمات یا مشتریان تخصیص داد. به اظهار ساده­تر، آغاز بایستی دانست که چه فعالیت­هایی بایستی برای تولید هر محصول یا خدمت انجام گردد؛ سپس، هزینه­های آن محصول یا خدمت محاسبه گردد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389،  160)­.

پیش از ایجاد مفاهیم هزینه­یابی فعالیت، هنگامی که هزینه­های هر محصول یا خدمت بر اساس هزینه­های مستقیم (هزینه مواد و دستمزد) محاسبه می­گردید، هزینه­های غیرمستقیم به شکل یکنواخت روی همه محصولات یا خدمان سرشکن می­گردید و به این ترتیب، کل هزینه­های تولید محصولات یا خدمات محاسبه می­گردید. اما با افزایش شکاف بین نسبت هزینه­های مستقیم و غیرمستقیم، این شیوه محاسبه هزینه­ها و تولید نیز کارایی خود را از دست داد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389،  160).

برای اجرای هزینه­یابی بر مبنای فعالیت، دو رویکرد موجود می باشد؛ در رویکرد اول، بخش حسابداری، هزینه­یابی بر مبنای فعالیت ABC را می­توان با جمع آوری و محاسبه مستقیم هزینه­ها توسط ابزارABC  انجام داد. رویکرد دوم که مبتنی بر «مدل سازی فعالیت­های» سازمان و تخصیص هزینه­ها به آن فعالیت می باشد، برای مدیران اثرگذارتر خواهد بود؛ زیرا به آنان اجازه می­دهد تا هزینه­های فعالیت­های خود را توسط تهیه مدل­های معنادار فعالیت­های سازمان و تهیه جزئیات ارتباطات بین این فعالیت­ها آغاز کنند؛ روش هزینه­یابی بر مبنای فعالیت، منابع مصرفی را به فعالیت­های در حال اقدام در سازمان مرتبط می­سازد و سپس، بین این فعالیت­ها و محصولات و خدمات تولید شده ارتباط مستقیم مستقر می­گرداند (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389،  161).

روش هزینه­یابی بر مبنای فعالیت عوامل کمی (محرک­های هزینه یا عناصر هزینه­ساز[6]) را در مرکز توجه خود قرار می­دهد؛ یعنی عواملی که هر سازمان را متحمل هزینه می­سازد. به بیانی دیگر، این روش عواملی را که باعث تخصیص هزینه­ها از حسابی به حساب دیگر می­گردد، در نظر می­گیرد. هنگامی که این عوامل شناسایی شدند، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) از اطلاعات هزینه­ای سنتی برای تعیین اثر وقوع هر یک از آن عوامل بهره گیری می­کند. سناریوها با هر یک از عناصر هزینه ساز ارزیابی شوند (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389،  161).

«فعالیت­ها»، «اقلام هزینه» را تولید می­کنند و برای این کار از «منابع» مصرف می­کنند. برای تعیین هزینه هر فعالیت، منابعی را که فعالیت مزبور از آن­ها بهره گیری می­کند، بایستی شناسایی نمود. مسئله مهم روش هزینه­یابی بر مبنای فعالیت این می باشد که منابعی که در ارتباط با هر فعالیت  شناسایی می­شوند، مانند زمانی که خریدار برای ارزیابی فروشندگان صرف می­کند، در دفتر کل به عنوان هزینه ثبت نمی­گردد. منابعی که در دفتر کل شناسایی می­شوند، فقط به حقوق دستمزد واحد خرید محدود می­گردد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389، 162).

[1] . Activity Costing

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Cooper

[3] . Kaplan

[4] . Johnson

[5] . Activity Based Costing(ABC)

[6] . Cost drivers

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد