عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران می­باشد؛ قلمرو زمانی پژوهش داده­های لازم در طی سال­های 1387 تا 1391 می­باشد و هم­چنین قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت انتقال گاز ایران می­باشد.

1-11- جامعه آماری پژوهش

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهش‌گر مایل می باشد درمورد صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری بایستی جامع و مانع باشد. به بیانی دیگر، این تعریف بایستی چنان اظهار گردد که از نقطه­نظر زمانی و مکانی، هم واحد‌های مورد مطالعه را در برگیرد و در عین­حال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعۀ آن‌ها پرداخته گردد، جلوگیری به­اقدام آید (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384، 177).

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت انتقال گاز ایران می­باشد.

1-12- روش و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات

انجام این پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی انجام می­پذیرد. بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه پژوهش در چارچوب قیاسی و از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات و بهره گیری از سایت­ها تدوین یافته و جمع­آوری اطلاعات برای رد یا قبول فرضیه­ها با استدلال استقرائی انجام می­گیرد. هم­چنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای بهره گیری می­گردد. مبانی نظری و پژوهش­های انجام شده به­عنوان مبنای کتابخانه­ای مورد بهره گیری قرار می­گیرد و هم­چنین مطالعات کتابخانه­ای به مقصود کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه­ها انجام می­پذیرد.

بطور کلی در این پژوهش برای تدوین ادبیات و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه­ای بهره گیری شده می باشد و برای آزمون فرضیه­های­ پژوهش از اطلاعا­ت مندرج در صورت­های مالی شرکت­ و از سایت­های مرتبط متعلق به شرکت انتقال گاز بهره گرفته شده می باشد.

1-13- روش تحلیل داده­ها

پس از آن­که پژوهش­گر داده­ها را گردآوری و طبقه­بندی نمود، بایستی مرحله بعدی فرآیند پژوهش که به مرحله تحلیل داده­ها معروف می باشد را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان­دهنده کوشش­ها و زحمات فراوان گذشته می باشد. در این مرحله پژوهش­گر اطلاعات و داده­ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد مطالعه قرار می­دهد. در مرحله تحلیل آن چه مهم می باشد، این می باشد که پژوهش­گر بایستی اطلاعات و داده­ها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ­گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیه­های پژوهش خود مورد تحلیل قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش جهت طبقه­بندی داده­ها از نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد همچنین پس از طبقه­بندی داده­های پژوهش برای پردازش اطلاعات و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار Spss بهره گیری شده می باشد­.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هر پژوهش با مسئله­ای شروع می­گردد و با تشریح مسئله یا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پایه­گذاری می­گردد پس، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زیر می­باشد­.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

  1. کمک به بهبود تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی
  2. بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران
  3. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت انتقال گاز ایران
  4. تعیین تاثیر مدیریت هزینه بر بازده بلند مدت دارایی ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران  با فرمت ورد