عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  در گسترش بانکداری الکترونیکی

یکی از بسترهای اساسی و بنیادین جهت هر گونه تغییر و تحول و بهره گیری از فناوری جدید در یک کشور، بسترسازی فرهنگی در آن کشور می باشد. زیرا ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین، بدون در نظر داشتن فرهنگ و زیرساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور اگر غیرممکن نباشد، کاری بسیار سخت خواهد بود و با معضلات زیادی مواجه می گردد. لذا برای انجام هر گونه تحولی که جنبه بنیادی دارد، در نظر داشتن فرهنگ ضروری می باشد. با شناخت عناصر فرهنگی و تدوین برنامه مناسب می‌توان، زمینه لازم برای این تغییرات را به وجود آورد. انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی یک فناوری جدید می باشد و برای گسترش آن لازم می باشد زمینه فرهنگی آن نیز ایجاد گردد. اگر قرار باشد بانکداری در ایران به سمت بانکداری الکترونیکی پیش برود یکی از مواردی که در این زمینه مطرح می باشد، بهره گیری از کارتهای بانکی به جای پول نقد می باشد. با عنایت به اینکه در کشور ما اصولاً تجارت و کسب و کار جنبه سنتی داشته و تاجران و حتی قشر عمومی مردم بیشتر مایل به بهره گیری از پول نقد هستند، لذا این فرهنگ که بهره گیری از کارت به جای پول نقد مزیت هایی نظیر گستردگی کاربرد، سرعت بخشیدن به نقل و انتقال مالی نسبت به پول نقد، داشتن ضریب امنیت بالاتر و امکان ردیابی در صورت مفقود شدن آن و… را دارد، بایستی به طرز صحیحی در میان همه اقشار مردم رواج پیدا کند. یکی دیگر از معضلات فرهنگی مشکل پنهان‌کاری و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی دیگر از معضلات و موانع برقراری نظام بانکداری الکترونیکی در ایران که تا حدودی به مسائل فرهنگی اجتماعی مربوط می گردد، نگرانی های مدیران از عواقب ناشی از کاهش کارکنان می‌باشد.

دو عامل بسیار مهم در زمینه سازی و فراهم آوردن زیر ساخت مناسب فرهنگی و آموزشی بانکداری الکترونیک در ایران عبارتند از:

الف- آشناسازی و ایجاد اعتماد در میان شهروندان مشتریان: موفقیت و تاثیر بانکداری الکترونیک در سطح یک جامعه و دنیا، به آشنا یی و آگاهی شروندان و اعتماد آن ها بستگی دارد.

ب- آماده سازی و توانمندسازی کارکنان: به کارگیری و اجرای هر گونه سیستم کاری، به اندازه آمادگی و توانمدنی کارکنان بستگی دارد (حیدرپور و طهماسبی گتابی،1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد