عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

ارزش های سازمانی

 

ما خود را موظف به پاسخگویی به نیازهای بانکی مشتریان با بهترین کیفیت می دانیم. مشتری مداری شعار ما و تکریم مشتری اولویت روابط ما با مشتریان می باشد.

ما برای وقت مشتریان ارزش قائل بوده و سرعت در تصمیم گیری و ارائه خدمات سرلوحه کوشش های ما می باشد.

ما محصولات بانک را بر اساس نیازهای مشتریان طراحی و عرضه و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشیم.

ما به محرمانگی و امنیت اطلاعات مشتریان پایبند بوده و آن را یک اصل می دانیم.

ما خود را متعهد به داشتن بالاترین استانداردهای کیفی در ارائه خدمات به مشتریان می دانیم.

ما خود را متعهد به تامین منافع حداکثری سهامداران می دانیم.

ما منابع انسانی را مهم ترین سرمایه و عامل اساسی رشد و تعالی سازمانی می دانیم.

ما به کارگروهی اعتقاد داشته و آن را دلیل موفقیت خود می دانیم.

رعایت مقررات و دستورالعمل های بانکی و مالی داخلی و بین المللی برای ما یک اصل می باشد و از ابزارهای مناسب و لازم برای این مقصود نهایت بهره گیری را می نمائیم.

ما اعتقاد داریم رونق اقتصادی لازمه رفاه اجتماعی بوده و برای توسعه آن کوشش می کنیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد