عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

قسمتی از متن پایان نامه : 

مقدمه

به مقصود مطالعه عواملی که می‌تواند بر بهره گیری مشتریان از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی داشته باشد، در این پژوهش مدلی ارائه خواهد گردید تا اثر این عوامل را مورد مطالعه قرار دهد. رویکرد این پژوهش از نوع کمی می باشد. به این شکل که با بهره گیری از ادبیات موضوع آغاز مدلی برای مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی ایجاد شده می باشد. سپس با به کارگیری روش پژوهش پیمایشی و ابزار پرسش نامه، داده های مورد نیاز برای پژوهش جمع آوری شده و در نهایت تحلیل داده ها و مدل، با بهره گیری از آزمون های همبستگی که رویکرد جدیدی در پژوهش در عملیات می باشد، صورت پذیرفته می باشد. با بهره گیری از این نتایج مشخص شده می باشد که ویژگی های مشتریان و رضایتمندی آنها از شعبه بانک و دستگاه های خودپرداز  با اندازه بهره گیری از بانکداری اینترنتی ارتباط مثبتی هست که این امر در نهایت منجر به بهره گیری مستمر آنها از بانکداری اینترنتی خواهد گردید.

1-2-اظهار مسئله

برای اولین بار در دهه 1990 میلادی بانکداری اینترنتی معرفی گردید و به گونه فزاینده ای توسط مشتریان بانک در جهان مورد بهره گیری قرارگرفت. بانکداری اینترنتی خدمات بانکی را به کاربران خود ارائه می دهد که از مزیت های آن کاهش زمان، دسترسی مستقیم در هرجایی در جهان، هزینه پایین تر و از بین رفتن اضطراب ناشی از حمل پول نقد می باشد (سنتوریدیز و کریستی,[1]2014).

[1] Santouridis & Kyristi

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1.تبیین ارتباط بین عوامل خارجی و  پذیرش بهره گیری از  بانکداری اینترنتی .

  1. تبیین ارتباط بین سهولت درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .
  2. تبیین ارتباط بین سودمندی درک شده و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی.
  3. تبیین ارتباط بین اعتماد و پذیرش بهره گیری از بانکداری اینترنتی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)  با فرمت ورد