مقاله فارسی رایگان بهبود روش­های مدیریت هزینه جهت افزایش بازدهی شرکت­ انتقال گاز ایران-دانلود پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران قسمتی از متن پایان نامه :  تعریف مفاهیم، واژه­ها اختصاصی و متغیرهای پژوهش مدیریت هزینه[1]: مدیریت هزینه به عنوان راهکاری برای شناخت تغییرات در شیوه های تولید و فروش و آثار ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه بررسی سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران قسمتی از متن پایان نامه : مدل جفری سانی فیلد پژوهشگر دیگری به نام جفری سانی فیلد تحقیقی انجام داده و در نتیجه متوجه گردید که سازمان های کنونی دارای چهار ادامه مطلب…

سنجش تأثیر فرهنگ ویژه سالاری بر عملکرد مالی شرکت-پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران قسمتی از متن پایان نامه : الگوی لیت و استرینگر این دو محقق، نُه عامل را به عنوان مهمترین عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی در نظر گفته اند. آنها پس از ادامه مطلب…