عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات شناختی سهامداران

2-2-4-1- تعصب توهم کنترل

بشر به گونه کلی بر محیط اطراف خود اثر گذار می باشد و هر چه دایره اطلاعات او از پدیده های اطرافش کامل تر گردد، این کنترل نیز افزون می گردد. اما در خصوص بعضی پدیده ها نیز کنترل چندانی در دست نیست و ممکن می باشد بشر به اشتباه آن پدیده ها را نیز تحت کنترل خود تصور کند. پس بایستی حوزه قابل کنترل و غیر قابل کنترل را از هم جدا نمود. تمایل بشر به این که بر تمامی پدیده ها کنترل دارد یا حداقل می تواند بر آن اثر گذار باشد، در حالی که واقعا چنین نیست را تورش توهم کنترل می نامند. الن لنگر[1] (1975) توهم کنترل را این چنین تعریف می کند: «انتظار کسب موفقیت های شخصی با احتمالی بیش از واقعیت». تعبیر دیگری برای توهم کنترل هست: افراد دایره حقیقت را به دایره فهم خود (که در کنترل آن هاست) محدود می کنند. البته به این علت که قدرت پردازش ورای آن را ندارند و یا برای سهولت در انجام فرایند پردازش دایره مزبور را محدود می کنند. به بیانی دیگر افراد گرایش به پذیرش مطالبی دارند که پردازش آن و کنترل آن برایشان راحت تر می باشد و البته به آن اعتماد بیشتری پیدا می کنند. بدیهی می باشد ادراک آن دسته از علایم اطلاعاتی که برای فرد آشناست با سهولت انجام می گردد و از آن جا که افراد به اطلاعات در دسترس و پردازش مجدد آن تمایل بیشتری دارند، همان اطلاعات خاصیت برجستگی نیز پیدا می کنند. (سعیدی و فرهانیان، 1390، ص 318)

به بیانی دیگر توهم کنترل، انتظار یک موفقیت شخصی که احتمال وقوع آن به گونه نامناسبی بالاتر از احتمال عینی و موجه آن می باشد، می باشد (فالر[2]، 2004).

توهم کنترل به حالتی گفته می گردد که در آن فرد اندازه احتمال موفقیت خود را به صورت نادرستی بالاتر از اندازه احتمال عینی موجود برآورد می کند و انتظار دارد. خوش بینی غیر واقع بینانه نیز مفهومی شبیه به توهم کنترل می باشد که در مورد رویدادها در آینده در نظر گرفته می گردد (داوری و همکاران، 1390، ص90).

بیشتر مطالعه ها در این زمینه اندازه تاثیر متغیرهای مختلف مانند انتخاب ها، توالی خروجی ها، آشنایی با وظایف و کارها یا مشارکت فعال را بر روی توهم کنترل را مورد ارزیابی قرار می دهند. بعضی از محققان نشان داده اند که مطالعه های انجام شده در این زمینه اندازه و درجه کنترل را مورد سنجش قرار نمی دهند و به جای آن توانایی پیش بینی و یا قضاوت افراد را با در نظر داشتن اقتضائات اندازه گیری می کنند. بر همین اساس شاید عبارت «قضاوت موهوم» بهتر بتواند مفهوم توهم کنترل را به صورت عملیاتی نشان دهد (همان منبع، ص90).

درواقع خودکنترلی سرمایه گذاران را به مصرف بیشتر در امروز به جای سرمایه گذاری و پس انداز در جهت مصرف بیشتر در آتی وا می دارد و در نتیجه افراد پس انداز و سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند و برای اینکه به اهداف آتی و آسایش و راحتی در دوران پیری برسند متحمل درجات نامناسبی از ریسک در پرتفوی خود می شوند و یا افراد برای آینده خود برنامه ای مشخص و مدون ندارند و سرمایه گذاری های مناسب، مانند سرمایه گذاری در سهام انجام نمی دهند. این تورش رفتاری همچنین می تواند باعث گردد که سرمایه گذارن از بکارگیری اصول اساسی دانش مالی مانند ارزش زمانی پول و رفتارهای نظم دهنده مشابهی که پیروی از آن ها می تواند به خلق ارزش در بلند مدت منجر گردد، محروم شوند. سوگیری خودکنترلی را می توان به صورت تعارضی بین میل فرد به مبالغه کردن در مورد خود (‌بیش از حد روی خود حساب کردن) و ناتوانی وی نیز توصیف نمود. این تعارض از نبود انضباط شخصی و کوتاه نگری در اقدام عینی و محسوس برای رسیدن به آن تمایلات نشات می گیرد‌ (میرزابیاتی، 1391).

سوگیری خودکنترلی را می توان به بهترین نحو در فرضیه چرخه عمر نظاره نمود. در این فرضیه ارتباط روشنی بین رفتار مصرف و پس انداز در افراد و مراحل رشد از کودکی تا سال های پرکاری و نهایتا دوره بازنشستگی توصیف می گردد. از آنجا که فرضیه چرخه عمر بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار و رفتار غیر عقلایی می باشد با پیروی کامل از تصمیمات بهینه در مورد پس انداز در طول زندگی را می توان تنها با در نظر گرفتن جریان درآمد برآوردی خانوار در مقایسه با تابع مطلوبیت محاسبه نمود. نتایج بعضی از تحقیقات نشان
می دهد هنگامی که افرادی پولی را بدست می آورند که احساس می کنند به اصطلاح باد آورده و یا غیر مترقبه می باشد معمولا در همان سال بخش اعظمی از آن پول را مصرف می کنند که با این چرخه در تضاد می باشد (همان منبع، ص 36).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این سوگیری همچنین می تواند منجر به بروز مشکلاتی در عدم توازن تخصیص دارایی ها نیز گردد. سرمایه گذارانی که در معرض این سوگیری اند ممکن می باشد دارایی هایی با درآمد مستمر را ترجیح می دهند،‌ زیرا در آن ها ذهنیت «امروز مصرف کن» شکل گرفته می باشد. این رفتار می تواند مانعی در راه رسیدن به اهداف مالی بلند مدت باشد، ‌زیرا نگهداری زیاده از حد دارایی هایی با درآمد جاری نظیر اوراق قرضه می تواند مانع از حرکت همزمان پرتفوی با نرخ تورم گردد. همچنین می تواند باعث گردد که افراد بدون هیچ دلیل خاصی طبقه مشخصی از دارایی های مالی را بیشتر و یا کمتر ترجیح دهند،‌ زیرا که نمی توانند اندازه کشش پذیری خود به ریسک و یا اندازه تحمل ریسک را تخمین زده و کنترل نمایند (همان منبع، ص 36).

نتیجه تورش توهم کنترل به اشتباهات زیر در تصمیمات سرمایه گذاری منجر می گردد:

1)انجام معاملات با بی احتیاطی، 2) تشکیل سبد سهام با تنوع ناکافی، 3) تورش توهم کنترل و تمرکز بر آن به بیش اطمینانی منجر گردد و یا آن را تشدید کند (سعیدی و فرهانیان، 1391، ص 319).

[1] Allen Langer

[2] Fuller

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد