عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

مشخصات شناختی سهامداران: 

تعصب توهم کنترل: تمایل اشخاص به تخمین کنترل بیش از حد که آنها روی نتایج دارند. (محزون، 1389)

تعصب اعتماد: تمایل به اعتماد بیش از حد به توانایی برای پیش‌بینی کردن رفتار بازار به‌گونه خاص هنگامی که با انتخاب اوراق بهادار سوداور در ارتباط باشد (همان منبع).

تعصب اسناد به خود: تمایل افراد به این اعتقاد که آنها از سایر افراد بهترند و این اعتقاد که بدشانسی با احتمال بیشتری برای افراد دیگر رخ می‌دهد (همان منبع).

مغالطه سرمایه گذاری: گوش دادن به نظرات افراد در حال اشتباه و راهنمایی گرفتن از آنها. یکی از آسان‌ترین راههای از دست دادن پول، گوش دادن به راهنمایی‌های اقوام و آشنایان ناآگاه می باشد. (بابایی، 1390)

تبادل اطلاعات: مبنای تبادل اطلاعات بین افراد (یا عناصر کارکردی)، انتقال اطلاعات می باشد و این اطلاعات، از مجموعه ای از علامت­ها تشکیل می­گردد. به بیانی دیگر، تبادل اطلاعات مکانیسمی می باشد که روابط بشر براساس و به وسیله آن به وجود می­آید و همه مظاهر فکری و وسایل انتقال و حفظ آن­ها در مکان و زمان بر پایه آن توسعه می ­یابد. فرآیند تبادل اطلاعات ممکن می باشد میان بشر و بشر، بشر و ماشین یا ماشین و ماشین باشد. در شکل تبادل اطلاعات میان بشر و ماشین، از ماشین به عنوان وسیله بهره گیری می­گردد و ماشین­ها نیز در سیر پیشرفت خود به درجه بالایی از تعامل با بشر می­رسند (درخشیده، ۱۳91).

تورش های رفتاری: مقصود از تورش رفتاری، انحراف از تصمیم گیری های درست و بهینه می باشد. به طوری که اشخاص در فرآیند تفکر و تصمیم گیری دچار خطا شوند (ریتر[1]، 2003).

رفتار توده ای: رفتار توده ای عبارت می باشد از آن دسته رفتارهای سرمایه گذاران در بازار، که منجر به نادیده گرفتن پیش بینی ها و عقاید خود در ارتباط با قیمت سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری تنها بر پایه رفتار کل بازار می گردد (ایزدی نیا، حاجیان نژاد، 1388).

1-14-2- تعریف عملیاتی

عدم اطمینان محیطی: درک فرد از مبهم بودن آینده معاملات از نظر بی ثباتی قیمت ها به خاطر وجود تورم، تحریم های سیاسی و تغییر در قوانین دولتی.

مشخصات شناختی سهامداران:

تعصب توهم کنترل: توهم سهامدار درمورد اینکه بر روی تمامی پدیده ها و رویدادها کنترل داشته و نسبت به این عقیده نیز پافشاری کند.

تعصب اعتماد: اعتماد بیش از اندازه به بازار  و گروههای ذینفع و پافشاری نسبت به آن.

تعصب اسناد به خود: شخص سهامدار در صورت کسب سود عوامل را به خود نسبت داده و در صورت زیان به عوامل خارج از خود و پافشاری نسبت به این موضوع.

مغالطه سرمایه گذاری: بهره گیری از داده های غلط جهت محاسبات ، رفتارهای اشتباه آمیز در جریان فروش سهام ، ایجاد شبهه و عدم اطمینان در میان سایر سرمایه گذاران و دادن اطلاعات غلط به سرمایه گذاران.

تبادل اطلاعات: مبادله هر گونه داده و اطلاعات بین گروه های ذینفع مخصوصاسهامداران ،کارگزاران و شرکت ها.

تورش های رفتاری: انجام فعالیت ها و رفتارهای اشتباهی و خلاف عقل و منطق که ممکن می باشد گاهی اوقات به زیان سرمایه گذار و سهامدار تمام گردد.

رفتار توده ای: خرید و فروش سهام توسط سهامداران بر اساس جو حاکم بر بازار و پیروی از توده اکثریت سهامداران.

[1] Riter

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد