عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان

قسمتی از متن پایان نامه :

 مالی رفتاری[1]

ارتباط علم مالی و سایر رشته های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده می باشد، به مطالعه فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی
می پردازد و تاکید آن بیشتر به تاثیر شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاری می باشد .روانشناسی مالی در واقع پیش روی پارادایم رفتارهای منطقی سرمایه گذاران مطرح شده که براساس و بنیان همه مدل های مالی ارائه شده می باشد. تالر معتقد می باشد گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری می باشد که این احتمال را بپذیریم که بعضی از عامل ها در اقتصاد گاهی به گونه کامل عقلایی رفتار نمی کنند که این، موضوع مالی رفتاری می باشد (یوسفی، 1386، ص52).

مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه می باشد. به بیانی دیگر مالی رفتاری به دنبال تاثیر فرایند های روانشناختی در تصمیم گیری می باشد. علاوه بر آن مالی رفتاری را
می توان پارادایمی دانست که با در نظر داشتن آن، بازارهای مالی با بهره گیری از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی محدود کننده پارادایم سنتی- بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل –  را کنار    می گذارد. مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ می باشد که عنوان می کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بهره گیری کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن بعضی ریسک ها می باشد. دوم روانشناسی می باشد که با بهره گیری از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند ، مطالعه می گردد. السن[2](1998 )، اظهار می دارد: مالی-  رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش بینی نتایج حاصل از فرایندهای روان شناختی تصمیم گیری می باشد (تلنگی، 1383، ص13- 25).

مالی رفتاری را می توان به صورت زیر نیز تعریف نمود:

  • مالی رفتاری ادغام اقتصاد کلاسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیم گیری می باشد.
  • مالی رفتاری تلاشی برای توصیف علت های بروز استثناها در ادبیات مالی می باشد.
  • مالی رفتاری به مطالعه این که چگونه سرمایه گذاران در قضاوت های خود دچار خطاهای سیستماتیک یا به بیانی دیگر خطاهای ذهنی می شوند‌، می پردازد (راعی و فلاح پور، 1383).
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2-1- تأثیر دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران

سرمایه گذاران می توانند ازکاربردهای دانش”مالی رفتاری” درموقعیت های خاص خود به گونه گسترده ای بهره مند شوند. “مالی رفتاری” یک مفهوم نسبتا جدید برای سرمایه گذاران و نیز مشاوران سرمایه گذاری می باشد که گاه ممکن می باشد در پذیرش و یا اعتبار آن تردید داشته باشند ‌(زنجیردار و همکاران، 1392).

تئوری مالی بر دو اصل استوار می باشد:‌ اول آن که افراد منطقی اقدام می کنند و دوم آن که همه اطلاعات در دسترس هنگام تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند. با این حال بسیاری از رفتارهای غیر منطقی و خطاهای تکراری در قضاوت ها در مطالعات آکادمیک مورد استناد قرار گرفته اند. طرفدار دانش “مالی رفتاری” اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از “تمایلات روانشناختی” در عرصه سرمایه گذاری، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی می باشد و برای کسانی که تأثیر روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثر گذار بر بازار های اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار”مالی رفتاری” دشوار می باشد. اگر چه هنوز بسیاری از دانشگاهیان و حرفه ای های طرفدار مکتب “مالی کلاسیک” مطالعه جنبه های رفتاری بشر و تاثیر آن‌‌  در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند، اما توسعه کمی و کیفی تحقیقات تجربی در این حوزه، نشان دهنده اهمیت تحقیقات رفتاری در بازارهای مالی بالاخص بازار سرمایه می باشد (رهنما رودپشتی، 1391).

[1] Behavioral Finance

[2] Elson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1- اهداف علمی

  • مطالعه تاثیرعدم اطمینان محیطی بر تبادل اطلاعات میان سهامداران.
  • مطالعه تاثیر مشخصات شناختی سهامداران بر تبادل اطلاعات میان آنها.
  • مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات میان سهامداران بر تورش رفتاری.
  • مطالعه تاثیر تورش های رفتاری سهامداران بر رفتار توده ای آنها.

1-4-2- اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای می باشد. لذا نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره گیری تمامی سهامداران، سرمایه گذاران، دولت، اعتباردهندگان و صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی و اعتباری واقع بشود. همچنین جامعه علمی و پژوهشی کشور می تواند از نتایج این پژوهش بهره مند گردد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در تبیین رفتار توده ای مطالعه موردی سهامداران استان زنجان  با فرمت ورد